skip to Main Content

 
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 50.615,56 KM što predstavlja 11,80% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 125.608,88 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,48 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 30.404,02 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,02 KM, čime je ostvaren rast od 3,75% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 237.834,95 KM, što predstavlja 55,46% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 121.410,72 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 767,64 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,12 KM, čime je ostvaren pad od -25,93% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 13.508,63 KM.

Back To Top