skip to Main Content

U maju 2016. godine na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 74.204.893,91 KM, što čini 57,62% od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. U sklopu 770 transakcija prometovano je 5.406.429 vrijednosnih papira.

Koristeći  infrastrukturu Sarajevske berze – burze, u mjesecu aprilu, održana je 15. emisija obveznica  i 43. emisija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine. Metodom višestrukih cijena ukupno je upisano 42.000 vrijednosnih papira, čime je za emitenta prikupljeno 59.954.513,50 KM.

Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet dionicama emitenta “Bosnalijek” d.d. Sarajevo u iznosu od 927.032,21 KM što čini 6,58 % od ukupno ostvarenog  redovnog prometa. Zvanični kurs emitenta iznosi 11,86 KM , što predstavlja pad od 8,77 % u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 72.774 dionice.

Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u maju iznosio je 939.761,96 KM ili 6,67 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama  ZIF “Prevent invest ” d.d. Sarajevo u iznosu od 479.691,63 KM, i mjesečnim porastom kursa od 14,19 %. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF “Bosfin” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom od 298.511,02 KM, i mjesečnim padom kursa od 0,50 %. Dionicama ZIF “Naprijed” d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 100.910,00 KM, i sa porastom vrijednosti dionica 2,00 % u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 296.610 dionica.

Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u maju iznosio 4.070.009,33 KM ili 28,87 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 57 transakcija prometovano je 4.369.544 obveznice.

Promet na Slobodnom tržištu- ST1 iznosio je 7.704.746,84 KM ili 54,66 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta BH “Telecom” d.d. Sarajevo u iznosu od 4.471.372,97 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo sa iznosom od 1.711.327,17 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju “IK Banka” d.d. Zenica sa prometom od 428.761,09 KM, te “Iris Computers” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom u iznosu od 399.911,88 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST2 iznosio je 241.435,47 KM ili 1,71 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Sarajevska Pivara” d.d. Sarajevo u iznosu od 63.559,90 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent  “Vispak” d.d. Visoko sa iznosom od 58.861,78 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju “PTG” d.d. Goražde sa prometom od 28.830,00 KM, te emitent “Unis Ginex” d.d. Goražde sa ostvarenim prometom u iznosu od 25.748,00 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST3 iznosio je 213.882,00 KM; u sklopu 12 transakcija prometovano je 12.624 dionice. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “IGO Kupres” d.d. Kupres u iznosu od 77.131,00 KM

Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u ukupnom iznosu od 110,00 KM.

Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u mjesecu maju, zabilježen je porast vrijednosti od 5,25%. Porasla je i vrijednost indeksa Primarnog Slobodnog tržišta SASX-30 za 1,08 % u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-10 pala je za 0,32 % u odnosu na prethodni mjesec.

U maju 2016. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze „SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo u iznosu od 97.629.758,10 KM. Slijede „Hypo Alpe Adria Bank” d.d. Mostar sa 21.001.977,56 KM i „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 12.498.550,98 KM. Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 460 zaključenih transakcija, nakon čega slijede “Unibroker” d.o.o. Sarajevo sa 274 sklopljenih transakcija, te „VGT Broker” d.o.o. Visoko sa 140 transakcija.

 

Promet po vrstama trgovine Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija
BTS Trgovina
Redovna berzanska trgovina 14.096.977,81 KM 5.299.081 748
Aukcije 0,00 KM 0 0
Primarna trgovina 59.954.513,50 KM 42.000 14
Prijavljena trgovina
Paketi dionica 0,00 KM 0 0
Vanberzanske i OTC transakcije 153.402,60 KM 65.348 8
Ukupno 74.204.893,91 KM 5.406.429 770

 

 

 

Promet po tržišnim segmentima* Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija
KOTACIJA
Privredna društva 927.032,21 KM 72.774 43
Investicioni fondovi 939.761,96 KM 296.610 84
Obveznice 4.070.009,33 KM 4.369.544 57
Ostali vrijednosni papiri 0,00 KM 0 0
SLOBODNO TRŽIŠTE
ST1 7.704.746,84 KM 497.641 481
ST2 241.435,47 KM 49.878 70
ST3 213.882,00 KM 12.624 12
Emitenti u stečaju 110,00 KM 10 1
Obveznice 0,00 KM 0 0
Ostali vrijednosni papiri 0,00 KM 0 0
Ukupno: 14.096.977,81 KM 5.299.081 748

* Samo redovna berzanska trgovina

 

 

Top 10 emitenata po prometu Promet Broj transakcija % promjena kursa
  BH Telecom d.d. Sarajevo 4.471.372,97 KM 297 -1,53%
  Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo 1.711.327,17 KM 64 2,22%
  FBiH obveznice ratna potraživanja ser. D 1.004.216,34 KM 6 -9,26%
  FBiH obveznice ratna potraživanja ser. E 996.749,26 KM 7 -1,06%
  Bosnalijek d.d. Sarajevo 927.032,21 KM 43 -8,77%
  FBiH obveznice ratna potraživanja ser. C 909.362,19 KM 19 6,39%
  FBiH obveznice ratna potraživanja ser. B 572.915,91 KM 9 -0,02%
  FBiH obveznice ratna potraživanja ser. A 492.647,31 KM 6 -0,46%
  ZIF Prevent invest dd Sarajevo 479.691,63 KM 24 14,19%
  IK Banka dd Zenica 428.761,09 KM 25 -0,02%

 

Struktura investitora Kupovna strana Prodajna strana
Domaći investitori 70,76% 49,57%
Strani investitori 2,34% 9,88%
Skrbnički računi 26,89% 40,56%

 

 

Emitenti Broj
Ukupno emitenata 331
Min. jedna trgovina u periodu 73
Kotacija privrednih društava 1
Kotacija fondova 11
Slobodno  tržište – ST1 30
Slobodno tržište – ST2 167
Slobodno tržište – ST3 88
Emitenti u stečaju 34
Novo-uvrštenih simbola 3
Obustava prometa 0
Opoziv obustava prometa 0

 

Indeksi i tržišna kapitalizacija Zadnji dan prethodnog perioda Zadnji dan perioda % Promjena
Tržišna kapitalizacija 5.622.899.244,56 5.534.466.631,86 -1,57%
BIFX 1.186,78 1.249,06 5,25%
SASX-10 702,68 700,43 -0,32%
SASX-30 929,29 939,33 1,08%

 

Po ostvarenom ukupnom prometu u mjesecu*
# Član Berze Ukupan promet
 

1

„SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo 97.629.758,10 KM
2 „Hypo Alpe Adria Bank” d.d. Mostar 21.001.977,56 KM
3 „AW Broker” d.o.o. Sarajevo 12.498.550,98 KM
4 „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina 7.837.274,43 KM
5 “Unibroker” d.o.o. Sarajevo 4.756.994,01 KM
6 „VGT Broker” d.o.o. Visoko 3.271.648,54 KM
7 „Moja banka” d.d. Sarajevo 1.413.584,20 KM

 

 

*Aplikacijske transakcije člana se računaju dvostruko (kupovna i prodajna strana)

Po broju zaključenih transakcija**
# Član Berze Broj transakcija
 

1

„AW Broker” d.o.o. Sarajevo 460
2 “Unibroker” d.o.o. Sarajevo 274
3 „VGT Broker” d.o.o. Visoko 140
4 „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina 133
5 „SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo 111
6 „Hypo Alpe Adria Bank” d.d. Mostar 66
7 „Moja banka” d.d. Sarajevo 54

 

 

** U broj transakcija ne ulaze transakcije putem dilerskog računa člana Berze

 

Vijesti sa tržišta kapitala

 

Vijesti koje su obilježile protekli mjesec na tržištu kapitala FBiH:

 

  • Održane su 15. emisija obveznica i 43. emisija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine; ukupno je upisano 42.000 trezorskih zapisa, čime je za emitenta prikupljeno 59.954.513,50 KM.

 

  • Na berzansko tržište – Kotaciju SASE, uvršteni su vrijednosni papiri – trezorski zapisi Federacije BiH slijedećih oznaka: FBIHT44 i FBIHT45

 

  • Sarajevska berza – burza d.d. je od dana 23.05.2016. godine privremeno suspendovala trgovinu dionicama određenih emitenata zbog nedostavljanja godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2015.g. u formi i na način propisan zakonskim i podzakonskim aktima FBiH.

 

  • Komisija za  vrijednosne  papire  Federacije  Bosne i Hercegovine, na svojoj 480. sjednici održanoj dana

28.04.2016. godine, donijela je Rješenje kojim se odobrava objavljivanje  ponude  za  preuzimanje  društva UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA,  dioničko društvo Sarajevo (ciljno društvo) društvu “IKT” Društvo sa ograničenom  odgovornošću za inženjering, konsalting i trgovinu Sarajevo, Rajlovačka bb, Sarajevo (ponuditelj), kao i Pravilnik o izmjenama pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima. (Sl. novine FBiH br. 36716).

 

  • Izvršena je redovna revizija subsegmenta ST1 i indeksa SASX-30, koji prati kretanja cijena emitenata koji čine ovaj subsegment Slobodnog tržišta. U skladu sa uslovima iz člana 71. Pravila Berze određeno je 30 dionica koje će od 09.05.2016. godine činiti subsegment ST1 i indeks SASX-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top