skip to Main Content

U aprilu 2016. godine na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 94.681.403,39 KM, što čini 69,91 % od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. U sklopu 724 transakcije prometovano je 5.503.237 vrijednosnih papira.

Koristeći  infrastrukturu Sarajevske berze – burze, u mjesecu aprilu, održane su 40. 41. i 42. emisija trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine. Metodom višestrukih cijena ukupno je upisano 8.000 trezorskih zapisa , čime je za emitenta prikupljeno 79.945.899,66 KM.

Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet dionicama emitenta “Bosnalijek” d.d. Sarajevo u iznosu od 1.441.003,07 KM što čini 9,78 % od ukupno ostvarenog  redovnog prometa. Zvanični kurs emitenta iznosi 13,00 KM , što predstavlja porast od 18,18 % u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 113.683 dionice.

Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u aprilu iznosio je 1.092.509,14 KM ili 7,41 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama  ZIF “Bonus” d.d. Sarajevo u iznosu od 708.012,85 KM, i mjesečnim porastom kursa od 2,75 %. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF “Eurofond-1” d.d. Tuzla sa ostvarenim prometom od 148.190,03 KM, i mjesečnim porastom kursa od 5,97 %. Dionicama ZIF “Prof Plus” d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 97.278,98 KM, i sa porastom vrijednosti dionica 6,05 % u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 515.954 dionice.

Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u aprilu iznosio 4.105.158,62 KM ili 27,86 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 143 transakcije prometovano je 4.355.265 obveznica.

Promet na Slobodnom tržištu- ST1 iznosio je 4.233.152,60 KM ili 28,73 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta JP “Elektroprivreda BIH” d.d. Sarajevo u iznosu od 1.497.961,89 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo sa iznosom od 783.704,74 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju BOR banka d.d. Sarajevo sa prometom od 688.820,40 KM, te BH “Telecom” d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom u iznosu od 648.833,65 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST2 iznosio je 3.575.733,70 KM ili 24,27 % od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta “Ozon” d.d. Travnik u iznosu od 1.516.453,20 KM. Na drugom mjestu po ostvarenom prometu nalazi se emitent “T3” d.d. Sarajevo sa iznosom od 496.042,50 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaja Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo sa prometom od 493.845,05 KM, te emitent PBS d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom u iznosu od 369.498,00 KM.

Promet na Slobodnom tržištu- ST3 iznosio je 287.244,75 KM; u sklopu 15 transakcija prometovano je 73.275 dionica. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta UTP “Cvrsnica” d.d. Jablanica u iznosu od 218.436,00 KM

Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u ukupnom iznosu od 701,85 KM.

Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u mjesecu aprilu, zabilježen je pad vrijednosti od 5,50%. Pala je i vrijednost indeksa Primarnog Slobodnog tržišta SASX-30 za 2,41 % u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 3,50 % u odnosu na prethodni mjesec.

U aprilu 2016. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze „SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo u iznosu od 100.875.799,04 KM. Slijede „VGT Broker” d.o.o. Visoko sa 30.613.149 KM i „Hypo Alpe Adria Bank” d.d. Mostar sa 19.340.984,23 KM. Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima “Unibroker” d.o.o. Sarajevo sa 312 zaključenih transakcija, nakon čega slijede „AW Broker” d.o.o. Sarajevo sa 309 sklopljenih transakcija, te „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina sa 213 transakcija.

 

Promet po vrstama trgovine Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija
BTS Trgovina      
Redovna berzanska trgovina 14.735.503,73 KM 5.495.237 707
Aukcije 0,00 KM 0 0
Primarna trgovina 79.945.899,66 KM 8.000 17
Prijavljena trgovina      
Paketi dionica 0,00 KM 0 0
Vanberzanske i OTC transakcije 0,00 KM 0 0
Ukupno 94.681.403,39 KM 5.503.237 724

 

Promet po tržišnim segmentima* Promet (KM) Promet (VP) Broj transakcija
KOTACIJA      
Privredna društva 1.441.003,07 KM 113.683 97
Investicioni fondovi 1.092.509,14 KM 515.954 102
Obveznice 4.105.158,62 KM 435.5265 143
Ostali vrijednosni papiri 0,00 KM 0 0
SLOBODNO TRŽIŠTE      
ST1 4.233.152,60 KM 283.069 261
ST2 3.575.733,70 KM 152.437 84
ST3 287.244,75 KM 73.275 15
Emitenti u stečaju 701,85 KM 1.554 5
Obveznice 0,00 KM 0 0
Ostali vrijednosni papiri 0,00 KM 0 0
Ukupno: 14.735.503,73 KM 5.495.237 707

* Samo redovna berzanska trgovina

Top 10 emitenata po prometu Promet Broj transakcija % promjena kursa
Ozon d.d. Travnik 1.516.453,20 KM 6 -0,01%
JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo 1.497.961,89 KM 23 14,61%
FBiH obveznice ratna potraživanja ser. A 1.481.982,61 KM 27 5,72%
Bosnalijek d.d. Sarajevo 1.441.003,07 KM 97 18,18%
FBiH obveznice ratna potraživanja ser. B 1.088.798,28 KM 40 4,74%
Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo 783.704,74 KM 54 0,00%
ZIF Bonus dd Sarajevo 708.012,85 KM 14 2,75%
BOR BANKA DD SARAJEVO 688.820,40 KM 3 -8,33%
BH Telecom d.d. Sarajevo 648.833,65 KM 77 -9,16%
FBiH obveznice ratna potraživanja ser. D 594.055,20 KM 18 3,96%

 

Struktura investitora Kupovna strana Prodajna strana
Domaći investitori 56,05% 55,55%
Strani investitori 1,45% 6,64%
Skrbnički računi 42,50% 37,80%

 

Emitenti Broj
Ukupno emitenata 330
Min. jedna trgovina u periodu 83
Kotacija privrednih društava 1
Kotacija fondova 11
Slobodno  tržište – ST1 30
Slobodno tržište – ST2 173
Slobodno tržište – ST3 81
Emitenti u stečaju 34
Novo-uvrštenih simbola 5
Obustava prometa 1
Opoziv obustava prometa 0

 

Indeksi i tržišna kapitalizacija Zadnji dan prethodnog perioda Zadnji dan perioda % Promjena
Tržišna kapitalizacija 5.653.436.949,62 5.617.698.541,40 -0,63%
BIFX 1.255,81 1.186,78 -5,50%
SASX-10 678,90 701,97 3,40%
SASX-30 952,21 933,82 -1,93%

 

Po ostvarenom ukupnom prometu u mjesecu*
# Član Berze Ukupan promet
 

1

„SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo 100.875.799,04 KM
2 „VGT Broker” d.o.o. Visoko 30.613.149,00 KM
3 „Hypo Alpe Adria Bank” d.d. Mostar 19.340.984,23 KM
4 „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina 18.918.934,58 KM
5 „AW Broker” d.o.o. Sarajevo 15.643.885,64 KM
6 “Unibroker” d.o.o. Sarajevo 3.886.135,10 KM
7 „Moja banka” d.d. Sarajevo 83.919,19 KM

 

 

*Aplikacijske transakcije člana se računaju dvostruko (kupovna i prodajna strana)

Po broju zaključenih transakcija**  
# Član Berze Broj transakcija
 

1

“Unibroker” d.o.o. Sarajevo 312
2 „AW Broker” d.o.o. Sarajevo 309
3 „Raiffeisen Bank” d.d. Bosna i Hercegovina 213
4 „VGT Broker” d.o.o. Visoko 140
5 „Hypo Alpe Adria Bank” d.d. Mostar 106
6 „SEE Investment Solutions” d.o.o. Sarajevo 102
7 „Moja banka” d.d. Sarajevo 12

 

 

** U broj transakcija ne ulaze transakcije putem dilerskog računa člana Berze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top