skip to Main Content

PITANJE: Skupština dioničkog društva zakazana je za dan 14. 4. 2020. godine. Na istoj nije bilo kvoruma za odlučivanje,te je sazivač skupštine u skladu sa članom 233. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15) u roku od tri dana objavio obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine društva.

Da li tekst obavještenja mora biti isti osim u dijelu koji se odnosi na datum održavanja skupštine kao i kod prvog obavještenja o sazivanju, odnosno konkretnije, da li u obavještenju o sazivanju skupštine ostaje odredba da „Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine”.  To uzimajući u obzir činjenicu da je obavještenje o sazivanju  skupštine društva već jednom bilo objavljeno i da su dioničari imali pravo i mogućnost izmjene dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine društva.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top