skip to Main Content

PITANJE: Aktom osnivača, pravnom licu je dozvoljeno da izvrši rušenje građevinskog objekta upotrebom vlastite mehanizacije i radnika pravnog lica. Pravnom licu je interes da rušenje izvrši vlastitom radnom snagom i mehanizacijom kako bi za potrebe pravnog lica maksimalno iskoristio građu, stolariju, sanitarije, rasvjetna tijela i sve što je moguće iskoristiti sa objekta koji se ruši. Za ove radove nije zaključen ugovor, već samo pismeno odobrenje osnivača (da pravno lice ove radove može izvršiti u vlastitoj režiji). Pravno lice je vodilo internu radnu dokumentaciju o angažiranoj radnoj snazi i mehanizaciji, koja nije potpisana od strane osnivača. Potpisana je od strane nadležnog rukovodioca pravnog lica. Da li se osnivaču treba ispostaviti faktura, s obzirom na to da nije zaključen ugovor?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top