skip to Main Content
REVIZIJA – Međunarodni Revizorski Standard 570 – Vremenska Neograničenost Poslovanja

Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

Ovaj Međunarodni revizorski standard (MRevS) bavi se odgovornošću revizora u reviziji finansijskih izvještaja u odnosu na vremensku neograničenost poslovanja, odnosno načelo „stalnosti poslovanja“ i implikacijama na izvještaj revizora u odnosu na ovo načelo.
MRevS 570 navodi da, kada se primjenjuje MRevS 701-Ključna revizijska pitanja, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja mogu biti određena kao ključna revizijska pitanja i objašnjeno je da materijalno značajna neizvjesnost povezana sa događajima ili uslovima koji mogu izazvati značajnu sumnju u vezi sa sposobnošću entiteta da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, po svojoj prirodi, predstavlja ključno revizijsko pitanje …

…Opširnije čitajte u broju 1405

Back To Top