skip to Main Content
POREZNE REFORME – Porezno Rasterećenje U BiH Modaliteti I Ograničenja

Piše: dr. sc Jozo PILJIĆ

Dobre strane modela oporezivanja naplaćenog prometa s unakrsnom provjerom su pomirljivost s fundamentalnim principima europskog sustava poreza na dodanu vrijednost i visok stupanj rezistentnosti na poreznu evaziju, ali samo u situaciji kada se odbitak ulaznog poreza uvjetuje ispunjenjem porezne obveze. U protivnom, anti-evazijski potencijal predloženog rješenja manji je od Mitler modela i reverse-charge modela. Za razliku od pomenutih, ovaj model ne otvara vrata novim, potencijalno opasnijim evazijskim oblicima. Značajno visoko administrativno opterećenje koje bi izazvalo uvođenje mehanizma unakrsne provjere i dileme po pitanju kompatibilnosti s principom razmjernosti u oporezivanju prevazilaze njegove prednosti, te stoga predloženo rješenje nije adekvatna alternativa postojećem sustavu oporezivanja

…Opširnije čitajte u broju 1405

Back To Top