skip to Main Content

PITANJE: Radnik sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo je na bolovanju preko 42 dana. Prema našem internom pravilniku, “bolovanje je propisano da se tretira u skladu sa Zakonom”. Shodno Pravilniku o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (Službene novine KS, broj 25/20) ZZO KS refundira samo 80% plate radnika ili 80% plate prosjeka FBiH ukoliko je plata radnika veća od prosječne plate FBiH.  Shodno ovom Pravilniku, da li možemo radniku isplatiti samo iznos koji će nam refundirati ZZO KS?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top