skip to Main Content

PITANJE: Da li postoji zakonska obaveza ispravke ulaznog poreza u slučaju kada prije prometa dobara i usluga za koji je obveznik unaprijed platio naknadu ili dio naknade (avans) dođe do jednostranog raskida ugovora o prometu dobara ili usluga od strane tog obveznika PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top