skip to Main Content

Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke BiH danas je na press konferenciji u Sarajevu prezentirao godišnje rezultate poslovanja i trenutne aktivnosti ove banke. U uvodnom obraćanju govorio je o makroekonomskim pokazateljima u 2015., prema kojima je industrijska proizvodnja u BiH rasla 2,6%, a izvoz roba porastao za 3,5%, dok je uvoz smanjen za 2,1%. Trgovina na malo bilježi ekspanziju od 7,8%, a očekivani rast BDP-a je 2%.

Kreditiranje stanovništva još uvijek je osnovni pokretač ukupne dinamike kreditiranja, rekao je Dobnigg.

Prognoze za 2016. godinu, kako kaže su dobre,  i očekuje se realni rast ekonomskih aktivnosti BiH na nivou od 3%. Takođe se očekuje i snažnija investicijska aktivnost. A novi sporazum sa MMF-om donosi smanjenje fiskalnog deficita  do nivoa 2% BDP-a. Sve ovo ukazuje istako je Dobnigg da će ova godina biti jako pozitivna.

Raiffeisen banka BiH i tokom protekle godine ostvarila je rezultate koji potvrđuju stabilnost njenog poslovanja, ali i usklađenost njenih strateških odluka sa uslovima tržišta. Poslovna 2015. završena sa značajnom neto dobiti od 67 miliona KM, što je porast od 24,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupna aktiva iznosila 3,73 milijarde KM, a kapital 529,23 miliona KM.

Karlheinz Dobnigg istakao je da je u 2015. godini Banka zadržala svoju snažnu tržišnu poziciju uslijed kontinuiranih aktivnosti na njegovanju čvrstih odnosa sa klijentima.

Krediti na kraju  2015. godine iznosili su 2,25 milijardi KM, što Raiffeisen čini jednom od vodećih banaka u oblasti kreditiranja u BiH. Depoziti su iznosili 2,97 milijardi KM, “čime su klijenti još jednom pokazali svoje povjerenje u Banku i bankarski sektor”.

Heribert Fernau, član Uprave za rizik, finansije i pravne poslove Raiffesien banke rekao je da su ovakvi poslovni rezultati potvrda ispravnosti strategije u skladu s kojom Raiffeisen banka djeluje, a proističu iz inovativnog pristupa poslovanju, prilagođavanja, te stalnog praćenja zadovoljstva i potreba klijenata. Također, Raiffeisen Grupa u BiH koju pored Banke čine Raiffeisen Leasing, Capital, Assistance i Invest, klijentima nudi paletu visokokvalitetnih proizvoda i usluga, kakve klijenti žele i zaslužuju.

I tokom 2016. godine, prema najavama predsjednika Uprave Karlheinza Dobnigga, Banka će nastojati da posluje u skladu sa svojim dugoročnim strateškim opredjeljenjem, te da bude aktivna u kreditiranju kako fizičkih osoba, tako i privrede. Fokus će biti na obogaćivanju i razvoju digitalnog bankarstva, kao i na osnaživanju veze s klijentima kreiranjem digitalnih kornera u poslovnicama Banke, s ciljem da se klijentima što bolje približi novi način poslovanja sa Bankom.

Lani je ova banka pomogla realizaciju  preko 100 društveno odgovonnih  projekata, a ovim tempom nastaviće i u ovoj godini, istakli su članovi njene uprave.

 

Back To Top