skip to Main Content

PITANJE: Članom 63. stav 1. Zakona o radu, propisano je da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predvideno duže trajanje ovog prava. U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, žena-majka ima pravo na naknadu plaće za polovinu radnog vremena kada ne radi, u iznosu koji je utvrđen kantonalnim zakonom. U vezi sa navedenim: da li se radnik odjavljuje sa 8h i prijavljuje na 4h u periodu korištenja navedenog prava, da li poslodavac u tom slučaju tj. kod rada sa polovinom punog radnog vremena plaća doprinose i poreze na 8h ili 4h koliko radnica stvamo radi, ko plaća doprinose na naknadu plaće, da li poslodavac u MIP-u unosi puni fond sati tj. 8h ili 4h, da li poslodavac koristi poresku olakšicu za radnika u punom iznosu za troje djece u trajanju rada s polovinom punog radnog vremena?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top