skip to Main Content

Porezni obveznici FBiH su u periodu januar – maj 2019. godine uplatili 2.199.047.453 KM javnih prihoda za koje je nadležna ova uprava.

U strukturi direktnih poreza ovaj period poreza na dobit naplaćeno je 186.115.008 KM, a za maj 31.467.247 KM, dok je porez na imovinu naplaćen u iznosu  od 48.794.210 KM, a za mjesec maj 9.127.270 KM.

Ostali porezi naplaćeni su u iznosu od  267.380 KM, a za maj 60.083 KM, porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 175.386.513 KM, a za mjesec maj 35.197.656 KM, dok su naknade i takse naplaćene u iznosu od 179.506.405 KM, a za maj 29.886.594 KM.

U periodu januar – maj 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i doprinosi za slučaj nezaposlenosti od 1.491.165.173 KM, a za maj 300.308.736 KM.

U strukturi doprinosa za ovaj period za PIO/MIO naplaćeno je 831.290.212 KM, za maj 166.372.440 KM, za zdravstveno osiguranje 590.859.790 KM, a za mjesec maj 120.025.557 KM, za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 69.015.171 KM, a u  maju 13.910.739 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. 5. 2019. godine je 533.751 i u ovom broju nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenih i povremenih poslova i ugovora o autorskom djelu.

Back To Top