skip to Main Content

Zrinski

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH s rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH za 2015. godinu – Rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU “Banovići” d.d. Banovići. Lani je u rudnicima uglja ostvarena proizvodnja od 6.038.499 tona, što je 97,66 posto u odnosu na 2014. godinu, odnosno 83,1 posto u odnosu na plan po energetskom bilansu.

U toku 2015. godine rudnici uglja su u ukupnom bilansu iskazali negativno poslovanje, to jest gubitak u poslovanju u iznosu od 106.911.678,38 KM, što je za 33,42 posto više u odnosu na 2014. godinu.

Rudnici uglja u sastavu Koncerna EP BiH su iskazali ukupan gubitak od 107.655.529,38 KM što je za 27,32 posto više nego u 2014. godini. Zavisna društva Rudnici „Kreka” d.o.o. Tuzla, RMU „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik         RMU „Kakanj” d.o.o. Kakanj, RMU „Zenica” d.o.o. Zenica, RMU „Breza” d.o.o. Breza i RMU „Abid Lolić” d.o.o. Bila, Travnik su iskazali negativno poslovanje, a najveći gubitak je ostvaren u „Kreki” u iznosu od 32.999.987 KM.

Pozitivno je poslovao Rudnik uglja „Gračanica” d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje u sastavu Koncerna EP BiH, te iskazao dobit od 4.934.581 KM. Pozitivan rezultat od 743.851 KM dobiti imao je i RMU „Banovići” d.d. Banovići.

Vlada je danas zadužila Elektroprivredu BiH da, u svojstvu vladajućeg društva koje, vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna EP BiH, te da zajedno s rukovodstvom rudnika definiše sve elemente poslovanja koji će obezbijediti stabilan rad i poslovanje, kao i da ubrza započeti proces prestrukturiranja rudnika uglja na principima zacrtanog cilja izgradnje jedinstvenog ekonomski stabilnog elektroenergetskog sektora.

Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, kao nosilac aktivnosti, zajedno s rudnicima uglja u FBiH sagleda problematiku u vezi s pokretanjem postupka za ocjenu radne sposobnosti po osnovu invalidnosti i postupka revizije invalidnosti, obzirom da su rudnici kao poslodavci, prema trenutnoj zakonskoj regulativi, isključeni iz postupka, kao i da, po potrebi, pristupi izmjeni zakonske regulative koja reguliše ovu oblast.

Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH bit će upućen Parlamentu FBiH, dok će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije informaciju o poslovanju rudnika uglja s područja Tuzlanskog kantona dostaviti Skupštini ovog kantona.

Back To Top