skip to Main Content

Jezerski grad “Aspern” u Beču postaje sve veći centar za istraživanje, sprovedbu i primjenu rješenja za “industriju 4.0”. Najavljeni novi projekti otvaraju 600 radnih mjesta.

Privredna agencija grada Beča proširuje tehnološki centar u Aspernu sa dvije nove zgrade za dodatnih 10.000 kvadratnih metara. Nakon proširenja tehnološki centar će imati ukupnu površinu od 17.000 kvadratnih metara. Prva faza gradnje bi trebala krenuti početkom 2018. godine, a troškovi za ovo proširenje iznose 18 miliona eura. Renomirana IT-kompanija “Atos” u narednih pet godina investiratće 25 miliona eura u evropski “Competence Center”, koji će biti smješten na 400 kvadratnih metara i otvoriti 40 novih radnih mjesta.

Bečki Tehnički univerzitet (TU) jača svoj projektni i istraživački rad, te će se u centru “Austrian Center for Digital Production” (CDP) vršiti istraživanja na teme virtualizacije proizvodnje, fleksibilne automatizacije i komuniciranja među uređajima.

Gradska vijećnica za ekonomiju Renate Brauner navodi, da ovi razvojni projekti predstavljaju veliki napredak ne samo za bečki Jezerski grad “Aspern” i za grad Beč, već i za cijelu Austriju. Brauner ističe važnost saradnje između oblasti ekonomije i istraživačkog rada, s ciljem stvaranja inovativih proizvoda i usluga radi opstanka na internacionalnom tržištu.

Back To Top