skip to Main Content

PITANJE: Faktura izdata u 2018. godini nije knjižena u našem računovodstvu i nije obračunat i plaćen iskazani PDV. Da li je ispravno tu fakturu knjižiti naknadno, obračunati izlazni PDV, obračunati i platiti zatezna kamata za propušteni period?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top