skip to Main Content

PITANJE: U 2019. godini smo primili fakturu od dobavljača (advokatska usluga) za pravno zastupanje u sporu – utvrđivanje prava vlasništva nad nekretninom. Isti je angažiran po ugovoru (2018.) na kojem nije bila precizirana vrijednost spora. Obračun na fakturi je urađen u skladu sa advokatskim tarifama, iako je kao osnovica za obračun vrijednost spora uzeta nabavna vrijednost nekretnine prije revalorizacije stalnih sredstava. Nakon 2018. godine je rađena revalorizacija navedene nekretnine te se promijenila vrijednost iste (puno manja). Koju vrijednost nekretnine je ispravno uzeti u obzir prilikom određivanja vrijednosti spora kao osnovice za obračun advokatskih tarifa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top