skip to Main Content

EE Enova 01 25 08 2016

 

Vlada Tuzlanskog kantona će već u narednim danima krenuti u projekat pripreme i realizacije Akcionog plana za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Ovo je zaključak sa današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Hasana Fehratovića sa predstavnicima kompanije ENOVA iz Sarajeva.

Danas prezentirani Plan predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o trenutnom stanju identifikuje trenutno stanje i daje precizne i jasne smjernice za provođenje projekata i mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou općina i Kantona, koji će direktno rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije u stambenom sektoru na našem kantonu, a time i smanjenjem zagađenja.

„Tuzlanski kanton u ovoj oblasti prednjači u cijelom regionu. Od danas Tuzlanski kanton jedini ima ovako detaljno urađenu studiju i presjek trenutnog stanja, gdje se za svaki od 973 kolektivna stambena objekta sa 4 i više stanova zna njegova „lična energijska karta”, te potrebne investicije za njegovo „utopljavanje”, rekao je ovom prilikom izvršni direktor Enova d.o.o. Sarajevo Samir Bajrović, ističući da bi realizacija Plana rezultirala sa oko 50% energijskih ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju.
Implementacija svih u Akcionom planu identifikovanih mjera zahtijeva značajna finansijska sredstva i radi se o ukupnom iznosu od oko 92 miliona KM, ali posjedovanjem ovakvog dokumenta Tuzlanski kanton je u značajnoj prednosti za konkretne aktivnosti, između ostalih i za konkurisanje na međunarodne fondove.
„Vlada Tuzlanskog kantona ne može sama ponijeti teret implementacije ovog projekta, ali smo već u narednoj godini spremni u budžetu planirati inicijalna finansijska sredstva, kojima bi se pridružila sredstva koje planiraju lokalne zajednice i sredstva određenih fondova. To će biti inicijalna sredstva kojima bi smo potakli vlasnike stambenih objekata da i oni izdvoje određena finansijska sredstva kako bi se implementirale određene mjere” rekao je ovom prilikom ministar Fehratović.
EE Enova 02 25 08 2016

Ovaj projekat ima više benefita. Osim energijskih ušteda on nosi i aktiviranje proizvodnog i građevinskog sektora u Tuzlanskom kantonu, a time i otvaranje novih radnih mjesta, te značajne koristi za same vlasnike objekata.
„Realizacijom sličnog pilot projekta na području Tuzlanskog kantona mi smo došli do preciznog podatka da je provedbom ovih mjera, osim ušteda koje se ogledaju na računima za isporučenu energiju, za oko 30% povećana i vrijednost samih stambenih jedinica” rekao je direktor Bajrović.
Kako bi se što ranije mogle i konkretizovati aktivnosti iz ovog dokumenta, danas prezentirani Akcioni plan će Vlada razmatrati na jednoj od prvih narednih sjednica. Također, ministar Fehratović će u narednim danima organizirati sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica, građevinskog sektora, te zainteresiranim predstavnicima vlasnika stambenih jedinica kako bi ih informisao o detaljima ovog dokumenta i planiranim aktivnostima Vlade TK, te pozvao da se aktivno uključe u njegovu realizaciju.

Back To Top