skip to Main Content

Nlb Banka

 

Nastavak pozitivnih trendova poslovanja na svim nivoima je glavno obilježje rezultata poslovanja NLB Grupe u prvom polugodištu 2016. godine. NLB Grupa je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila profit od 69,5 miliona eura što je za trećinu više nego u istom periodu prošle godine. U istom periodu NLB Banka d.d. Sarajevo je ostvarila ukupnu neto dobit u iznosu od 6.269.917 KM što je za 40,3% više u odnosu na isti period prošle godine.

NLB Banka bilježi kontinuiran rast zahvaljujući širenju mreže naših poslovnica i novim inicijativama  kako u segmentu istraživanja tržišta i razvoja, tako i u segmentu inovacija i kvalitete usluga. Veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima u izazovnom ekonomskom okruženju. Mi ćemo i dalje raditi na unapređenju korisničkog servisa, optimiziranju ponude naših proizvoda i razvijanju novih kanala distribucije bankarskih usluga. – izjavio je Senad Redžić, direktor NLB Banke d.d. Sarajevo.

Na nivou grupacije, profit prije oporezivanja u svim ključnim segmentima, koji uključuje poslovanje sa fizičkim i pravnim licima, kao i sa malim i srednjim preduzećima, je uvećan za 10,5 miliona eura u prvih šest mjeseci, odnosno za 18% u odnosu na isti period prošle godine. Time je NLB Grupa nastavila pozitivan trend u poslovanju i to već deseti kvartal za redom, potvrđujući stabilnost svog poslovnog modela.

 

Back To Top