skip to Main Content

PITANJE: Odredbama člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos  u javnom sektoru (”Službene novine TK”, br. 4/2019, 4/20, 11/20 i 5/21) predviđeno je da se prijem u radni odnos bez provođenja konkursne procedure može izvršiti na period do šest mjeseci u toku kalendarske godine. S tim u vezi u toku 2022. godine zaposleno je lice na određeno vrijeme ne duže od šest mjeseci s tim da  ugovor ističe u 2023. godini. Da li bi se nakon isteka ugovora, mogao napraviti prekid od 20-ak dana pa ponovo zaključiti ugovor sa istim licem na period do šest mjeseci u toku tekuće kalendarske godine (zaposlenik koji radi na tim poslovima na bolovanju je duži period i neizvjesno je kada će se vratiti).

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top