skip to Main Content

PITANJE: Da li prenos novčanog potraživanja na osnovu ugovora o cesiji koji vrši obveznik PDV-a-cedent drugom obvezniku PDV-a-cesionaru bez naknade podliježe obračunavanju i plaćanju PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top