skip to Main Content

Gasovod 2

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić održali su juče sastanak sa direktorom BH-Gasa Jasminom Salkićem na kojem su razgovarali o trenutnoj situaciji u gasnom sektoru BiH.

Posebno su se osvrnuli na hronologiju dešavanja u vezi donošenja zakonskih rješenja za sektor prirodnog gasa na državnom nivou u skladu sa preuzetim obavezama BiH potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske Zajednice jugoistočne Evrope.

Prezentirane su i relevantne informacije o postojećem transportnom sistemu prirodnog gasa, uključujući potrošnju prirodnog gasa na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou, prvenstveno Kantona Sarajevo, te problematika postojećeg snabdijevanja BiH prirodnim gasom.

Direktor BH-Gasa je informirao sagovornike o planovima razvoja transportnog sistema u FBiH/BiH te narednim koracima za realizaciju, saopćeno je iz BH-Gasa.

Back To Top