skip to Main Content

PITANJE: U prekršajnom postupku punomoćnik ovlaštenog izdavatelja prekršajnog naloga postavio je zahtjev za isplatu troškova prekršajnog postupka na ročište pozivajući se na čl. 11. Odvjetničke tarife FBiH.

Kako je člankom 11. st. 1. toč. 1. Odvjetničke tarife FBiH regulirano da za zastupanje u prekršajnom postupku odvjetniku pripada sljedeća nagrada:

– za odbranu na ročištu u prekršajnom postupku pred Općinskim sudom za prekršaj pripada … 80 bodova. Kako se u konkretnom slučaju ne radi o branitelju okrivljenog nego o punomoćniku ovlaštenog izdavatelja prekršajnog naloga “B.” d.o.o. koja ima ovlast za izdavanje prekršajnih naloga, postavlja se pitanje da li mu je Sud dužan dosuditi tražene troškove pristupa na ročište u slučaju kada se okrivljeni oglašava odgovornim s obzirom na to da je prvostupanjski sud odbio dosuditi navedene troškove, a županijski/kantonalni sud ih je u žalbenom postupku  punomoćniku ovlaštenog organa dosudio svojom odlukom broj: 53 0 Pr 078886 21 Pžp od 18. 8. 2022. godine pozivajući se na čl. 18. Zakona o prekršajima FBiH, a u svezi sa čl. 202. st.1. i čl. 199. st.1 i 2. Zakona o kaznenom postupku FBiH?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top