skip to Main Content

PITANJE: Sindikalna podružnica strukovnog sindikata ima svoj ID broj, pečat, otvoren žiroračun preko kojeg vrši uplatu članarine, isplate i plaćanja. Za 2018. godinu sačinila je i podnijela godišnji obračun Finansijsko informatičkoj agenciji, koja je isti uredno zaprimila. Da li navedena sindikalna podružnica navedenog strukovnog sindikata ima svojstvo pravnog lica?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top