skip to Main Content

PITANJE: U FBiH poslodavac kolektivno osigurava radnike od nesreće na radu. Budući da su u praksi to ,,mali” iznosi osiguranja, onda se naravno radi i o manjoj ponudi osiguranja ozlijeđenom radniku. Da li je ispravno i relevantno da će radnik uspjeti u sporu protiv poslodavca za razliku naknade nematerijalne štete, budući da istom po prethodnoj procjeni vještaka medicinske struke pripada veća naknada, imajući u vidu i kriterije Vrhovnog suda FBiH? Hoće li takav tužbeni zahtjev biti usvojen?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top