skip to Main Content
Voce1

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II i SIPPO projektom, poziva sve zainteresovane kompanije koje se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća da se predstave u zajedničkom katalogu kompanija iz Bosne i Hercegovine. Svrha ovog kataloga je promovisanje kompanija iz sektora voća i povrća, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu s ciljem ostvarivanja poslovnih kontakata.

Katalog će biti štampan do kraja ove godine na engleskom i njemačkom jeziku, te distribuiran putem sajmova i trgovačkih misija u inostranstvu, kao i elektronskim putem. Takođe, katalog će biti objavljen na web stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.

Zainteresovane kompanije trebaju dostaviti svoje podatke Komori do petka, 21. oktobra 2016. godine. Kotizacija po jednoj kompaniji je 100 KM.

Back To Top