skip to Main Content

Bh. privreda konačno se oporavlja, što pokazuje ukupno ostvareni prihod u BiH koji je dostigao rekordnu cifru od 59,24 milijarde KM u 2015. godini, što je čak za 3,82 odsto više nego u 2014. godini i 5,34 odsto više u poređenju sa 2013. godinom.

Od toga, skoro dvije trećine prihoda ili  41,33 milijarde KM (70 odsto)  ostvareno je u Federaciji BiH, a u Repulici Srpskoj 17, 91 KM (30 odsto), podaci su iz najnovijeg istraživanja koje je provela kompanija LRC (LRCBIS) iz Sarajeva.

Naime, u posljednje tri godine gotovo linearno je došlo do povećanja ukupno ostvarenog prihoda u BiH, koji je u 2013. godini iznosio 56,24 milijarde KM, u 2014. godini 57,06 milijardi KM i čak 59,24 milijarde KM u 2015.godini.

Povećanje ukupnog prihoda u BiH očekivano je pratilo i povećanje broja firmi, čiji je broj u 2015. godini porastao na 30.846, što je za 4,11 odsto više u odnosu na 2014. godinu, kada ih je bilo 29.627. Od toga, najveći broj firmi nalazi se u FBiH, čak 21.271 (69 odsto), dok  je u  RS  9.575 firmi (31 odsto), a radi se o firmama koje su predale izvještaje o finansijskom poslovanju za 2015. godinu.

Među deset vodećih bh. firmi  u kategoriji „Top prihod u 2015.“, njih čak osam je iz Federacije BiH, dok su dvije iz RS. Na prvom mjestu je JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo sa prihodom u iznosu 954.539.111 KM, zatim „Holdina“ d.o.o. iz Sarajeva sa 852.452.367 KM, potom „Konzum“ d. o. o. Sarajevo sa 849.962.319 KM, „Bingo“ d.o.o. Tuzla sa prihodom od 803.433.657 KM, “Optima Grupa“ d.o.o. iz Banja Luke sa 754.993.923 KM, „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica sa 628.421.143 KM, “BH Telecom“ d.d. Sarajevo sa 534.734.174 KM, „Petrol BH Oil Company“ d.o.o. Sarajevo 469.276.603 KM, te „Telekomunikacije RS“ a. d. Banja Luka sa 464.098.707 KM i „Aluminij“ d. d. Mostar sa 444.166.240 KM.

Najveće iznenađenje među ovih deset vodećih bh. firmi  u kategoriji „BiH top prihod u 2015.“ svakako je „Bingo“ d.o.o. Tuzla, koji je ostvario nevjerovatno povećanje prihoda u odnosu na 2014. godinu od čak 42,69 odsto, potom „Konzum“ d.o.o. Sarajevo sa 22,14 odsto.

Najveće povećanje prihoda u kategoriji top kompanija, ostvarila je takođe kompanija  „Bingo“ d. o. o. Tuzla (Poslovna jedinica Prijedor)  u iznosu 120.257.957 KM (70, 41 odsto). Potom slijede „Nešković“ iz Bijeljine sa 136.701.779 KM ( 43,90 odsto),“Bingo“ d.o.o. Tuzla sa 803.433.657 (42,69 odsto), “Elektroprijenos BiH AD“ 145.264.779 KM (29,61 odsto), „Phoenix Pharma“ iz Bijeljine 199.414.409 KM (24,48 odsto), „Alumina“  221.288.408 KM (24.37 odsto), „Konzum“ Sarajevo sa 849.962.319 KM (22.14 odsto), „Nelt“ Istočno Sarajevo 201.263.214 KM (18, 32 odsto), „Swisslion“ iz Trebinja 103.081.625 KM (15,68 odsto) i „Philip Morris BH“ iz Sarajeva sa 284.251.602 KM (15.53 odsto).

LRC platforma za poslovne informacije i analize omogućava brz, jednostavan i pregledan uvid u stanje kompletnog tržišta, poslovanja konkurencije i dobavljača. Ovi sistemi u svijetu su poznati kao efikasni alati za prikupljanje, analizu i obradu poslovnih informacija za kreiranje poslovnih planova i strategija, kao i svakodnevni uvid i praćenja tržišnih kretanja.

Istraživanje je napravljeno sa finansijskim pokazateljima zvanično  dobijenim od strane nadležnih entitetski Agencija, Finansijsko-informatička agencija FIA i Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF.

Napominjemo da Privredna štampa d.o.o. priprema tradicionalno specijalno izdanje Poslovnih novina 100 najvećih u BiH, upravo u saradnji sa LRC d.o.o. koje će se publikovati ove godine u septembru.

Za više informacija kontaktirajte nas lrc@lrcbh.com ili na besplatnu info liniju 0800 201 22.

Back To Top