skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice u BiH je primilo pozajmicu od povezanog pravnog lica iz Njemačke. Kakav je tretman poreza po odbitku u slučaju vraćanja kamata na datu pozajmicu, odnosno da li je ista oporeziva porezom po odbitku u FBiH?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top