skip to Main Content

PITANJE: U kontekstu nedavno održanih općih izbora i promjene vlasti na više nivoa u Bosni i Hercegovini, pojavljuju se pitanja koja se odnose na povratak državnih službenika sa izabranih ili imenovanih funkcija, kao i odlazak na te funkcije. Preciznije, pitanja i zahtjevi mogu se sažeti u dva: da li se državni službenik koji prelazi sa jedne funkcije na drugu mora prethodno vratiti u državnu službu ili može nastaviti obavljati funkcije i biti na neplaćenom odsustvo u kontunitetu, te da li je za vraćanje državnog službenika na isto ili slično radno mjesto potrebna saglasnost Agencije za državnu službu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top