skip to Main Content

PITANJE: Rukovodeća državna službenica ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju na dan 26. 1. 2019. godine, kada puni 65 godina života, a dana 3. 1. 2019. godine započela je korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu u pripadajućem trajanju od 30 dana, i isti godišnji odmor bi trajao do 13. 2. 2019. godine. Da li službenica može godišnji odmor iskoristiti u cijelosti?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top