skip to Main Content

PITANJE: Prije dvije godine sam penzionisan (65 godina života). U tekućoj godini obavljam različite poslove po osnovu ugovora o djelu. Na taj način stičem dodatni dohodak. Korisnici usluga iz dohotka prilikom isplate obračunavaju i plaćaju porez, a na moj tekući račun uplaćuju razliku. S obzirom na to da sam penzionisan, da li imam pravo na korištenje ličnih odbitaka, odnosno imam li pravo na povrat poreza na dohodak po isteku godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top