skip to Main Content

Otkako je Odlukom Gradskog vijeća Zenica, upravljanje Poslovnom zonom Zenica 1, povjereno Zeničkoj razvojnoj agenciji “ZEDA”, Grad Zenica i Agencija ZEDA pokrenuli su niz konkretnih aktivnosti s ciljem stvaranja uslova za privlačenje investitora i razvoj poduzetništva.

U prvom redu pristupilo se poboljšanju ambijentalnih uslova u Poslovnoj zoni Zenica 1.

S tim u vezi, Služba civilne zaštite Grada Zenica provela je mehaničko čišćenje parcela od gustog rastinja koje je onemogućavalo parcelizaciju i pristup slobodnim površinama.

Ukupna očišćena i uređena površina iznosi cca 57.000 m2, od čega se 42.000 m2 odnosi na slobodne površine, dok 15.000 m2 predstavlja površine koje su prodate investitorima.

Na ovaj način zainteresovanim investitorima omogućen je uvid u raspoloživost slobodnih prostora.

S obzirom na veliku zainteresovanost brojnih privrednika iz Zenice ali i drugih sredina za kupovinu zemljišta i osnivanje preduzeća u Poslovnoj zoni Zenica 1, Grad Zenica u saradnji s Agencijom ZEDA pokrenuo je proces parcelizacije dijela zemljišta unutar poslovne zone.

Privrednim subjektima je omogućeno da putem Javnog konkursa – licitacije kupe neku od parcela u svrhu izgradnje proizvodnih kapaciteta i vlastitog objekta kako bi nastavili razvijati svoje poslovanje.

Poslovna zona je do sada dobila 10 novih vlasnika parcela, a u budućnosti ćemo raditi novu parcelizaciju što će omogućiti nove investicije, a samim tim i nova radna mjesta, što i jeste cilj Gradske uprave“, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Danas u Poslovnoj zoni Zenica 1 samostalno djeluje 36 privrednih subjekata.

U prostorima Biznis inkubatora Zenica i TechnoParka Zenica, koji su sastavni dijelovi Poslovne zone djeluje još 35 start-up firmi sa 180 do 190 uposlenih.

Novom parcelizacijom otvara se i mogućnost kupovine zemljišta i osamostaljenja dosadašnjih korisnika Biznis inkubatora.

Gradska uprava Zenica poduzela je i aktivnosti na daljnjoj izgradnji infrastrukture u Zoni, kako bi se svim budućim investitorima kreirali što povoljniji uslovi za realizaciju njihovih investicija i novo zapošljavanje.

Osim toga, i imajući u vidu postojeće stanje i limitiranost Poslovne zone Zenica 1, Grad Zenica pokrenuo je aktivnosti na uspostavljanju dvije nove poslovne zone “Privredno poslovna zona Zenica-Sjever” i “Poslovno rekreativna turistička zona Zenica-Jug”, što će sigurno ubrzati privredni razvoj grada Zenica. Osnivanje novih poslovnih zona podržalo je i Gradsko vijeće Zenica.

 

Back To Top