skip to Main Content
Posjeta Ambasadora Bertona

Šef Misije OSCE-a u BiH Brus (Bruce) Berton je sa saradnicima posjetio Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Ambasador Berton sastao se sa direktorom Agencije Hasimom Šabotićem i njegovim zamjenicima Draganom Slipcem i Draganom Anđelićem.

Rukovodstvo Agencije ukratko je upoznalo ambasadora sa aktivnostima koje Agencija poduzima na polju prevencije i koordinacije borbe protiv korupcije, sa posebnim osvrtom na proces formiranja tijela za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti u BiH. Ambasador Berton na sastanku je upoznat i sa preprekama koje stoje pred ovom institucijom kada je riječ o uspješnoj prevenciji i koordinaciji borbe protiv korupcije u našoj zemlji.

Direktor i zamjenici direktora posebno su potcrtali potrebu za većom podrškom izvršne vlasti tijelima koja se bore protiv korupcije u BiH, posebno ovoj agenciji.

Šef Misije OSCE-a u BiH istakao je vrlo važnim da ova agencija funkcionira na visokom nivou, te da uspješno koordinira sa ostalim tijelima za borbu protiv korupcije u BiH. Ambasador je izrazio bezrezervnu podršku Misije ovoj Agenciji, te je iskazao spremnost Misije OSCE-a u BiH da, u saradnji sa Agencijom, u martu ove godine organizira konferenciju koja bi bila posvećena borbi protiv korupcije. Konferencija bi, kako je zaključeno na sastanku, na neki način, bila nastavak događaja koji su Misija OSCE-a i Agencija prošle godine u martu posvetile normativnom okviru borbe protiv korupcije u BiH.

Ambasador Bertona zanimalo je i mišljenje rukovodstva Agencije o Zakonu o sukobu interesa u institucijama BiH koji je u parlamentarnoj proceduri, kao i o Zakonu o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Osim toga, šef Misije OSCE-a u BiH tokom sastanka najavio je posjetu generalnog sekretara OSCE-a našoj zemlji u februaru ove godine.

 

Back To Top