skip to Main Content

PITANJE: Kakav je tretman isplata iz općinskog budžeta fizičkim licima, građanima u smislu poticaja mladima za prvo stambeno zbirinjavanje, gradnju ili kupovinu kuće ili stana? Općinski načelnik je predložio, a općinsko vijeće usvojilo u budžetu općine grant za ove namjene kao i odluku o kriterijima ostvarivanja prava na sredstva za poticaj mladima za prvo stambeno zbrinjavanje. Da li se ova sredstva smatraju dohotkom ili se mogu isplaćivati neoporezivo kao, na primjer, naknada štete u elementarnim nepogodama. Primjer: prema usvojenim dokumentima od strane općinskog vijeća fizičko lice je kupilo stan na terioriji općine … na kojoj ima i stalno prebivalište, ostvarilo je pravo na subvencioniranje, poticaj, pomoć prilikom prvog stambenog zbrinjavanja u iznosu od 5.000,00 KM. Novac se uplaćuje na račun lica koje je ostvarilo pravo na ova sredstva. Kakav je porezni tretman za ove isplate iz budžeta? Propisi o oporezivanju dohotka razlikuju ostvarene prihode fizičkih lica koji se ne smatraju dohotkom i one (ostvarene prihode) na koje se ne plaća porez na dohodak.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top