skip to Main Content

PITANJE: Zaposlenici Općine …  su u 2020. godini iskoristili ukupno 11 ličnih odbitaka jer je plata za decembar 2020. isplaćena u januaru 2021. godine. Ukoliko se plata za decembar 2021. isplati u decembru, uposlenici bi imali 13 ličnih odbitaka, da li su uposlenici Općine … obavezni podnositi Godišnju prijavu poreza na dohodak i za 2020. i za 2021. ili se pretplata poreza iz 2020. može iskoristiti za 2021. bez podnošenja Godišnjih prijava svih uposlenika?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top