skip to Main Content

PITANJE: Da li privredno društvo i drugo pravno lice koje je rezident Federacije BiH, a ima poslovne jedinice ili u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH, ima pravo na korištenje poticaja iz člana 37. Zakona o porezu na dobit za novouposlene u tim poslovnim jedinicima (uposlenici imaju prebivalište u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top