skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko poslodavac sa uposlenikom ima zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, te je podnio prijavu poreza na dobit u propisanom roku, ali nije koristio porezni poticaj za 2016. i 2017. (ispunjavajući uslov 12 mjeseci) može li porezni poticaj za tog uposlenika koristiti u 2018. godini i dalje?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

 

Back To Top