skip to Main Content

PITANJE: Privrednom društvu je shodno ispunjenosti zakonskih uslova, Rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dodijeljeno uživanje statusa privrednog društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom, sve dok za isto postoje uslovi. Uzimajući u obzir navedeno, u skladu sa članom 49. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom, društvo je između ostalog, oslobođeno plaćanja: naknade za eksploataciju šuma; članarine za turističke zajednice; doprinosa za vodoprivredu; poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda; komunalnih, administrativnih i drugih vrsta pristojbi. S druge strane, tumačenjem Zakona o porezu na dohodak nije prepoznato da je uređena navedena oblast, te molimo za mišljenje da li sa ovog aspekta postoji obaveza obračuna i uplate spomenutih doprinosa i naknada?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top