skip to Main Content

PITANJE: Na koji član Zakona o PDV-u da se pozovemo prilikom plaćanja i prefakturisanja troškova registracije za klijenta koji je budžetski korisnik? Tu vrstu usluge radi naša stanica za tehnički pregled. Pored dadžbina prema državi često se prefakturiše i sama usluga tehničkog pregleda koja je oporeziva po Zakonu o PDV-u. Klijent tu uslugu obavi u gradu u kojem mi nemamo našu stanicu za tehnički pregled, a po ugovoru smo se obavezali izvršiti kompletnu uslugu registracije koja podrazumijeva plaćanje svih nastalih troškova i prefakturisanje istih. Zanima nas da li na našoj fakturi za taj tehnički pregled treba biti iskazan PDV pošto će taj PDV iskazati i platiti tehnički pregled na kojem je klijent obavio tu uslugu, a mi smo se po ugovoru obavezali to platiti u njegovo ime i prefakturisati?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top