skip to Main Content

PITANJE: Društvo se namjerava baviti zračnim prijevozom putnika i robe u međunarodnom prijevozu. Kakav poreski tretman (indirektni porezi) imaju usluge koje se fakurišu ino pravnom licu za troškove na međunarodnim linijama za aranžmane. Dakle, ino pravno lice će prodavati aranžmane (aviokarte) a bh. pravno lice će ispostavljati fakturu ino pravnom licu za navedene usluge.

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top