skip to Main Content

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Obveznik i dužnik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti je zaposlenik, ali poslodavac kao porezni agent (i druga lica koja se u smislu ovog pravilnika smatraju poslodavcem) je odgovoran za: porez koji je dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani račun, pravilno vođenje evidencija, dostavljanje godišnjih izvještaja o isplaćenim oporezivim prihodima i plaćenim porezima Poreznoj upravi. Za manje obračunate i uplaćene iznose poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti dužnicima se smatraju i poslodavac i zaposlenik, ali i pravno i fizičko lice koje se, prema propisima o porezu na dohodak, smatra poslodavcem …

…Opširnije čitajte u broju 1401

Back To Top