skip to Main Content

Konjuh Zivinice1

 

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić i sekretar ministarstva Azra Gavranović juče su održali sastanak s članovima privremeno imenovanog Nadzornog odbora DD “Konjuh” Kladanj Dževadom Gogićem, Ernadom Avdibegović i Nerminom Čolakovićem koji su izložili svoje viđenje aktuelne situacije.

Članovi NO su naglasili potrebu saradnje s resornim ministarstvom i Vladom TK, u smislu određenih uputa i smjernica za dalje aktivnosti, te blagovremenog međusobnog informiranja o aktivnostima ministarstva i Nadzornog odbora.

Gluhić je istakao da je politika Vlade i ministarstva oživljavanje DD “Konjuh” Kladanj i da od toga neće odustati, kao i da bi aktivnim učešćem članova NO i direktora, u saradnji s ministarstvom, to privredno društvo moglo vratiti ugled značajnog privrednog faktora kakav je imalo ranije.

S tim u vezi, ministar i sekretar su izvijestili članove NO o aktivnostima koje su do sada preduzete na realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o finansijskoj konsolidaciji DD “Konjuh” Kladanj i o planiranim aktivnostima ministarstva koje slijede.

Na sastanku su definirani zajednički ciljevi i izražena spremnost članova NO za njihovo potpuno angažovanje.

Gluhić je potcrtao da samo zajedničkim radom i angažmanom svih važnih faktora može biti ostvaren cilj koji je zacrtan, a to je oporavak privrednog društva DD “Konjuh” Kladanj i hotelskog kompleksa “Muška voda” na Konjuhu, a nakon toga njegova promocija kao važne regionalne turističke destinacije.

– Ostvarenje tog cilja pomoći će u kvalitetnoj pripremi za novi, nadamo se, uspješan postupak privatizacije – rekao je Gluhić, saopćeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Back To Top