skip to Main Content

Ukupan unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao je iznos od skoro 11,5 milijardi KM u 2015. godini. Začarani krug dužničko-povjereničkih odnosa i dalje je „rak rana“ bh. privrede, stoga je kompanija „LRC“ iz Sarajeva pokrenula besplatni servis „ Bonitetna ocjena potraživanja“, kao svojevrsni vid podrške bh. privrednicima, koji žele povećati efikasnost u naplati vlastitih potraživanja.

Naime, i pored pozitivnih pomaka koji su zabilježeni u finansijskim pokazateljima bh. privrede, milijarde KM „zarobljenog“ kapitala i dalje lebde u „nedokučivoj zoni“ i predstavljaju konstantno breme za efikasnije poslovanje. Ukupan iznos potraživanja bh. firmi od kupaca u protekle tri godine bilježi konstantan rast, a samo u 2015. godini imao je skok od  94 miliona KM i dostigao iznos od 11,416 milijarde KM. Gledajući po entitetima, na potraživanja firmi u Federaciji BiH otpada 7,473 milijarde KM, dok kompanije u Repulici Srpskoj potražuju od kupaca 3,943 milijarde KM.

 

Zbog problema sa naplatom vlastitih potraživanja, bh. privrednici su suočeni i sa otežanim plaćanjem svojih obaveza, pa su „obaveze prema dobavljačima“ u 2015. godini porasle čak za 63 miliona KM u odnosu na 2014. godinu. Tako je ukupan iznos neizmirenih obaveza prema dobavljačima dostigao cifru od 11,9 milijardi KM.

Uzimajući u obzir vrijednost ubrzanog pokazatelja likvidnosti  koji podrazumijeva odnos sredstava spremnih za plaćanje u odnosu na tekuće obaveze ne čudi činjenica da je kompletna bh. privreda, po ukupnoj prosječnoj ocjeni, na granici solventnosti i nemogćnosti servisiranja svojih tekućih obaveza. Prosječan broj dana naplate potraživanja za bh firme je 71 dok je ovaj period za plaćanje vlastitih obaveza prema dobavljačima veći za čak 100 dana – 171 dan.

Analiza mogućnosti naplate i formiranje “Bonitetne ocjene potraživanja” su dostupni kao besplatan servis u sklopu LRC agencije za upravljanje potraživanjima. Ova usluga je svojevrstan vid podrške privrednicima u BiH koji žele povećati efikasnost u naplati vlastitih potraživanja, a samim tim omogućiti urednije izmirivanje svojih obaveza.

Bonitetna ocjena potraživanja predstavlja jedinstvenu procjenu mogućnosti naplate, a formira se na osnovu finansijskih pokazatelja kao što su tekući i ubrzani pokazatelj likvidnosti koji su adekvatan pokazatelj koliko je kompanija u stanju svojim poslovanjem pokrivati svoje tekuće obaveze te  prosječan broj dana plaćanja dobavljača i  naplate potraživanja,

Također, značajnu ulogu u kreiranju ocjene igraju i bogata, višegodišnja sudska praksa, preko 140.000 pokrenutih postupaka za naplatu potraživanja, informacije iz LRC registra dužnika, istorije blokada i aktivacija transakcijskih računa, iznos i starost dugovanja, te prethodne, registrovane platežne navike.

Back To Top