skip to Main Content

Dscf3316 642×336

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 14. novembra 2016. godine počelo je izvođenje nastave u okviru novog ciklusa specijalističke obuke „EU Funds Specialist /Stručnjak za EU fondove“, koju je organizirala Komora u suradnji sa VCC fondacijom iz Poljske i firmom PlanB. d.o.o. .

U toku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim otvorenim programima EU relevantnim za preduzeća i druge institucije u Bosni i Hercegovini odnosno IPA II i HORIZON 2020, a pored toga prezentirati će se i COSME program koji je nedavno otvoren za Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj program obuke će omogućiti polaznicima da provedu najveći dio vremena radeći praktične vježbe na konkretnim projektnim prijedlozima od njihovog interesa uz podršku eksperta u oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

“EU Funds Specialist” je certificirani program obuke te će polaznici obuke pored neophodnih znanja dobiti međunarodno priznati Europass certifikat nakon što polože test završne provjere znanja.

Podsjećanja radi, ovo je četvrti ciklus edukacije. Edukaciju je do sada prošlo više od 50 učesnika, stručnjaka za EU fondove.

Back To Top