skip to Main Content
Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Javni poziv malim i srednjim preduzećima u Kantonu Sarajevo za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja linijom koju su zajedničkim naporima uspostavili Bosna Bank International (BBI) i Ministarstvo privrede KS, objavljen je danas u sredstvima javnog informisanja.

Riječ je o projektu koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj stopi od 1,89 posto.

Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva od oko 40 miliona KM, dok će na nivou 2016. za subvenciju dijela profitne marže od tri posto Ministarstvo privrede KS osigurati gotovo dva miliona KM.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić pojasnio je da je maksimalan odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku do milion KM, s rokom otplate u zavisnosti od visine kreditnog zahtjeva, od 36 do 84 mjeseca.

– Prioritet u ostvarenju prava na poticajna finansijska sredstva imaju proizvodne, a posebno izvozno orjentisane djelatnosti – izjavio je Šabić.

Objasnio je da se izbor krajnjih korisnika vrši na osnovu kriterija iz Javnog poziva i na osnovu razvojnih programa/projekata koji omogućavaju stvaranje stimulativnog poslovnog ambijenta za nastanak novih i razvoj postojećih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mjesta.

Direktor BBI banke Amer Bukvić rekao je da u doba teške ekonomske situacije i visoke nezaposlenosti BBI banka nastavlja pružati neophodnu podršku privredi, te da je finansijska linija koju realiziraju u saradnji s Kantonom Sarajevo dobar model kako se može pokrenuti privreda u BiH.

– Drago mi je da ćemo implementacijom ove linije kreirati nova radna mjesta na području Kantona Sarajevo kroz proširenje obima proizvodnje i poslovnih mogućnosti malih i srednjih kompanija – rekao je Bukvić, saopćeno je iz BBI banke.

Back To Top