skip to Main Content

„Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2018“, otvorena je danas i trajat će dva dana. Organizator konferencije je Ministarstvo privrede KS, a partneri su Privredna komora Kantona Sarajevo i privredne komore iz Republike Austrije – Privredna komora Koruške i Privredna komora Štajerske.

“Već tradicionalno u Kantonu Sarajevo održava se Međunarodna poslovna konferencija, na kojoj se razgovara o aktuelnim dešavanjima u regionu i svijetu, kao i poslovnim izazovima današnjice. Ovaj događaj je prilika za poslovne ljude da unaprijede postojeću saradnju i uspostave nove poslovne veze, te da uzmu učešće u panel diskusijama i bilateralnim susretima”, pojasnio je ministar privrede Muharem Šabić.

Najavio je da su planirane dvije panel diskusije: “Šanse i izazovi prerađivačke industrije” i “Saradnja obrazovanja i privrede, kao pokretač ekonomskog razvoja”, gdje će u fokusu biti odnos obrazovnog sistema Kantona Sarajevo i Federacije BiH.

“Posljednjih godina bilježi se ekpsanzija razvoja metalno – prerađivačke i drvne industrije, IT sektora i turizma. Nastojimo producirati što više kadrova koji bi mogli odgovoriti modernom tržištu rada. U edukaciju i zapošljavanje mladih Vlada Kantona Sarajevo uložila je milion KM, što predstavlja jednu od mjera kojom se nastoji spriječiti odlazak mladih. Strani investitori će ulagati u našu zemlju samo ako imaju adekvatno poslovno okruženje i motiviranu radnu snagu koju mogu zaposliti”, poručio je ministar Šabić.

Istakao je i da je resorno ministarstvo u industrijske zone uložilo dva i po miliona KM.

“Vrlo je važno da stranim investitroima predstavimo resurse kojima raspolaže Sarajevo, kao i da im ukažemo da smo popravili poslovni ambijent kako bi ih ohrabrili da ulažu”, rekao je ministar Šabić.

Po riječima predsjednika Privredne komore Koruške Jürgena Mandla ova konferencija je prilika da se vide novi potencijali i prilike kako bismo mi, kao jedan od najvećih investitora u BiH, s tim nastavili i ubuduće.

“Povezivanje investitora, privrednih subjekata i poslodavaca, a posebno prezentacije ekonomskih investicionih potencijala izuzetno su važne ne samo za Kanton Sarajevo nego za čitavu BiH”, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

Dodao je kako su reforme koje su urađene u posljednje dvije i po godine donijele značajne rezultate, te je došlo do porasta izvoza, kao najvažnijeg indikatora razvoja.

“To znači da se mora nastaviti s reformama, bez obzira koliko one bile ‘bolne’, kako bismo od države BiH napravili perspektivni prostor. Upravo to zahtijeva reformu obrazovnog sistema i jačanje porodice kao bazne ćelije društva, jer su oni temelji za društveni i ekonomski razvoj BiH”, potcrtao je predsjedavajući Zvizdić.

Ambasador Austrije u BiH Martin Pammer je naveo kako postoji interesovanje da se ulaže u Bosnu i Hercegovinu o čemu najbolje govori podatak da je ova konferencija okupila oko 200 privrednika iz različitih dijelova svijeta.

Nakon uvodnih obraćanja i panela, planirani su i bilateralni razgovori za koje ove godine vlada veliki interes, kako domaćih, tako i privrednika iz inostranstva.

Na konferenciji učestvuju privredni i finansijski eksperti iz zemlje i inozemstva, predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede, kao i predstavnici diplomatskog kora i vladajućih struktura.

Back To Top