skip to Main Content

U Beogradu je u protekla dva dana održana direktorska i ekspertska konferencija Centra javnih službi za zapošljavanje jugoistočne Evrope o temi: „Unapređivanje mjera aktivne politike zapošljavanja – obuka, strukovno osposobljavanje i profesionalni razvoj kroz različite obrazovne programe“. Na konferenciji je svoje aktivno učešća imala i delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Drugog dana održana je konferencija direktora članica Centra na kojoj je domaćin konferencije, Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, predao direktoru Agencije za rad i zapošljavanje BiH,  Muameru Bandiću, predsjedavanje Centrom javnih službi za zapošljavanje za narednu godinu.

Direktor Bandić je rekao da mu je izuzetna čast da u ime Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, preuzme funkciju predsjedavajućeg Centra javnih službi zapošljavanja jugoistočne Evrope.

„Obzirom da je Bosna i Hercegovina jedan od inicijatora ove saradnje i osnivanja Centra, osjećam obavezu i odgovornost spram daljnjeg funkcionisanja Centra. Potrebno je da uprkos brojnim obavezama u drugim inicijativama i mrežama ostanemo predani ideji Centra i osnovnim principima, a to je kreiranje politika i mjera koje ciljaju na punu zaposlenost, povećanje kvaliteta rada, jačanje socijalne uključenosti, promocije jednakog pristupa poslu, aktivacija radno sposobnog stanovništva, te povećanje zapošljavanja mladih i ostalih ugroženih grupa na tržištu rada“, rekao je Bandić.

Centar javnih službi za zapošljavanje jugoistočne Evrope osnovan je 2006. godine u Sofiji i trenutno broji deset članica. Centar je pridonio razvoju saradnje među institucijama tržišta rada u regionu, potpisivanju brojnih bilateralnih sporazuma i jačanju kapaciteta članica Centra u upravljanju tržištima rada. Svaka država članica ima obavezu da u toku jedne godine predsjedava radom Centra, te da u toku te godine organizira jednu ekspertsku i jednu direktorsku konferenciju.

 

Back To Top