skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj 107. sjednici koja je počela u Sarajevu, utvrditi mišljenja o inicijativi i prijedlogu za izmjene i dopune zakona o vanparničnom postupku i pomilovanju. Bit će razmatrano i mišljenje o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koji je Grad Tuzla uputio Ustavnom sudu FBiH.

Federalna vlada će, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, razmotriti Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 25 radnika Agrokomerca d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju.

Na dnevnom redu je i Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova s prijedlogom da se od Vijeća ministara BiH zatraži prenos vlasništva objekta Doma policije u Sarajevu na Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno Vladu Federacije BiH, koji bi trebao služiti za smještaj Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva.

Bit će razmotren i Program utroška sredstava utvrđen na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“, u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu, u iznosu od 1.500.000 KM.

Na dnevnom redu je više tačaka iz domena zaštite okoliša i upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Bit će razmotrene i informacije o odobrenim sredstvima za JP Željeznice Federacije BiH za projekt hitnog oporavka od poplava iz 2014. godine, o provedenom monitoringu privredenih subjekata korisnika Programa „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru RS-a“ do 31.12.2016. godine i provođenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH.

 

                                                      

                                                                                 

Back To Top