skip to Main Content

U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) u Sarajevu je održan dvodnevni okrugli sto o unapređenju sistema javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine.

Okruglom stolu prisustvovali su sekretari ministarstava u Vijeću ministara BiH, državni službenici zaduženi za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama Bosne i Hercegovine, rukovodioci jedinica interne revizije u institucijama BiH i interni revizori.

Stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije holandskog Ministarstva finansija učesnicima okruglog stola predstavili su koncept Evropske unije u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru i njegovu primjenu u Holandiji. Budući da je ovaj skup samo jedna od aktivnosti koja će se provoditi u okviru  Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji za period 2016-2019. godina između ministarstava finansija Bosne i Hercegovine i Holandije, predstavnici institucija BiH iznijeli su svoje viđenje u vezi s tim o kojim specifičnim pitanjima holandski eksperti u narednom periodu mogu pružiti podršku.

„U okviru Memoranduma o saradnji između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Kraljevine Holandije u narednom periodu slijede aktivnosti pružanja tehničke podrške iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koja će se odnositi na obuke za rješavanje konkretnih zadataka“, izjavio je Ranko Šakota,  direktor Centralne harmonizacijske jedinice MFiT BiH

Obraćajući se učesnicima okruglog stola, Šakota je naglasio da se ovakvom razmjenom iskustava uz predstavljanje dobrih praksi želi poboljšati cijeli sistem upravljanja u institucijama BiH.

 

 

Back To Top