skip to Main Content

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas su, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, održali sastanak s direktorima rudnika koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH, generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Bajazitom Jašarevićem, izvršnim direktorom za proizvodnju Nevadom Ikanovićem i članovima Saveza sindikata radnika rudnika FBiH na čelu s predsjednikom Sinanom Husićem.

Na sastanku, koji je sazvan na inicijativu sindikata, predstavnici Elektroprivrede su prezentirali informaciju o poslovanju sedam zavisnih društava rudnika iz Koncerna EPBiH. Razmatrano je, pojedinačno i ukupno, ostvarenje osnovnih pokazatelja poslovanja rudnika uglja u prošloj i početkom ove godine, sa uporednim pokazateljima za 2015. godinu.

Rečeno je da je ostvarena proizvodnja uglja u 2016. godini za 9,81 posto veća u odnosu ostvarene proizvodnje u 2015. godini. Radovi na otkrivci, koji su uslov za ostvarenje proizvodnje uglja na površinskim kopovima su u 2016. godini veći za 38,63 posto u odnosu na 2015. godinu, a pripremni radovi u jamama, koji su uslov za ostvarenje proizvodnje uglja u jamama, za 16,09 posto. Proizvodna cijena uglja u 2016. godini je manja za 13,27 posto u odnosu na prošlu godinu.

Ostvareni ukupni prihodi u 2016. godini veći su za 6,78 posto, dok su troškovi i rashodi za prošlu godinu manji za 6,49 posto. U odnosu na 2015. godinu, ukupni gubitak u prošloj godini je manji za 41,74 posto i iznosi 62.716.000 KM.

U ovoj godini je smanjen i broj zaposlenika za 48 ili 0,56 posto. Istaknuto je i da su krajem 2016. godine od ukupno 8.571 zaposlenih u rudnicima uglja, 1.803 invalidi II kategorije, što je 21,04 posto.

Na sastanku je ocijenjeno da je vidljivo da je u 2016. godini uložen napor i zaustavljen pad proizvodnje u rudnicima, ali da i dalje treba mnogo raditi kako bi bilo poboljšano njihovo poslovanje, smanjeni gubici, povećana sigurnost u radu i ubrzana investiciona ulaganja.

Dogovoreno je da ovakvi sastanci budu nastavljeni i da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije organizira i tematske sjednice nadzornih odbora na kojima će biti razmatrano stanje u rudnicima pojedinačno. Prioritet će biti rudnici Kreka i Zenica.

Federalni premijer Fadil Novalić i resorni ministar Nermin Džindić su i ovaj put naglasili da će Vlada FBiH ostati predana rješavanju stanja u rudnicima.

Back To Top