skip to Main Content

UK Beer Tax 14 Times Higher Than German Rate Strict Xxl

 

Proizvođači, a posebno oni na koje se direktno odnosi povećanje akciza, te prevoznici upozoravaju da će novi nameti predviđeni predloženim zakonskim izmjenama izazvati pad potražnje, prodaje i proizvodnje, što će indirektno uticati na smanjenje broja radnih mjesta.

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH danas je održan okrugli sto na kome se diskutovalo o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a kojim se povećava iznos akciza na pivo, alkoholna pića, naftu i naftne derivate, autoplin.

Direktorica Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore BiH Ognjenka Lalović je kazala da je okrugli sto organiziran u saradnji s privrednim komorama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta  s obzirom na to da se taj  zakonski prijedlog tiče mnogih grana industrije u BiH, kao i krajnjih potrošača.

-Okupljeno je više od 40 predstavnika privrednih subjekata, najviše iz realnog sektora, zatim predsjedavajući grupacija i asocijacija koje djeluju o okviru Komore, kao i u okviru entitetskih komora da bi se zauzeli zajednički stav i uputili ga relevantnim institucijama u BiH, prvenstveno Vijeću ministara BiH, a zatražićemo i hitan sastanak s resornim ministrima da bismo sagledali kakvi bi bili efekti kada bi ovaj prijedlog o akcizama bio usvojen – dodala je Lalović na konferenciji za novinare.

U Grupaciji proizvođača piva pri VTKBiH smatraju da će ovako planirano povećanje akciza dodatno otežati poslovanje domaće pivarske industrije. Naime, kada se planirano povećanje akciza doda na već postojeću stopu, ukupno povećanje će biti više od 60 posto, što predstavlja veliko  povećanje, tim više što mu je prethodio i porast akcize od 25 posto u 2014. godini.

– To povećanje, zajedno s PDV-om,  dodalo bi 1,76 KM na cijenu gajbe piva. Ovakvo povećanje akcize sigurno će ugroziti poslovanje domaćih proizvođača i izazvati pad prodaje domaćeg piva u BiH, čime se direktno smanjuju uplate u budžet po osnovu svih izvornih akciznih prihoda – kazao je predsjednik Grupacije proizvođača piva i direktor Bihačke pivovare Edin Ibrahimpašić.

Prijedlog povećanja akciza na pivo od 0,15KM /l, po njegovim riječima, nije dio strategije o akcizama u Bosni i Hercegovini. Ibrahimpašić je naveo da se u Reformskoj agendi, u dijelu pod nazivom „Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost“ navodi da bilo koje povećanje indirektnih poreza može doći na red tek nakon što se iscrpe mogućnosti rezova u obimu javne potrošnje ili unapređenja u naplati prihoda. Članice Grupacije proizvođača piva u BiH pri VTKBiH također napominju da prepoznaju potrebu za reformama i adekvatnim finansiranjem zdravstvenih usluga u BiH.

Najavljeno povećanje akciza odrazilo bi se i na privrednike kojima poslovanje direktno zavisi od cijene goriva kao što su prijevoznici. Predstavnik dva odbora udruženja prijevoznika tereta i putnika pri VTKBiH Jovo Cvijić je kazao da im je pored putarina koje plaćaju u BiH i u državama kuda se kreću, jedan od najvećih troškova pogonsko gorivo.

-Transportna branša broji oko 500 firmi koje obavljaju međunarodni transport i raspolaže s oko 5.000 voznih jedinica. Kada se tome dodaju i privatni prevoznici, koji po zakonu mogu imati dvije do tri vozne jedinice, dobije se još 5.000 voznih jedinica i sve one za sobom vuku oko 10.000 priključnih vozila. Kada se to sve zbroji i pomnoži s količinom potrošenog goriva i pređenog puta u BiH, dođemo do nevjerovatnih podataka, odnosno koliko se u budžet u BiH inkasira od ove branše  na godišnjem nivou – kazao je  Cvijić.

Najavljenim uvođenjem nove akcize, po njegovim riječima,  srlja se u novu propast i neizvjesnost. Ukoliko dođe do povećanja akciza na gorivo, prijevoznici robe i putnika ne isključuju radikalne poteze, poput blokada institucije, te važnih saobraćajnica.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je istakao nastojanje komorskog sistema da se prije svega zaštite domaći proizvođači, a ovo povećanje akciza išlo bi u suprotnom  smjeru.

-Tražićemo sastanke s resornim ministrima na nivou BiH, a kada bude potrebno i u parlamentu BiH i poduzećemo sve korake da se ova izmjena zakona o akcizama zaustavi dok se ne uradi detaljnija analiza šta će se desiti privrednicima u BiH – kazao je Jašarspahić.

Back To Top